top of page

Non Pro søknad

NRHA_logo_minst.jpg
Non Pro deklarasjon

For å starte i NRHA.no klasser skal:
*Rytteren være medlem i NRHA Norway
*Hesten ha hestelisens i NRHA Norway
*Eieren være medlem i NRHA Norway

NRHA Norway Non Pro deklarasjon

Denne deklarasjon må legges ved medlemssøknaden før man kan starte Non Pro klasser
Legg merke til at spørsmålene gjelder alle grener innen hestesport.

De siste 3 år har jeg gitt instruksjon mot kompensasjon:
De siste 3 år har jeg ridd, trent eller assistert i trening av hester som jeg ikke har eid selv eller min nærmeste familie mot kompensasjon:
De siste 3 år har jeg fått betaling eller påmeldingsavgift til stevner for hester som jeg ikke har eid selv eller min nærmeste familien:
Jeg har bodd, arbeidet hos, har vært delaktig i annonser, mottatt sponsormiddler direkte eller indirekte fra et hestetreningssenter som ikke er eid av meg selv eller av min nærmeste familie:

Hvis du svarer JA på ett eller flere av disse spørsmålene, vær vennlig å spesifisere dato når du startet og sluttet med det. Bruk gjerne et tilleggsark

A:Hva slags arbeide

B:Relasjon til arbeidsgiveren/ hestesenter/ hestetrener

C:Forklaring til spørsmålet du svarte JA på

Non Pro Etikk og holdinger :
Undertegnede ønsker å handle med den ytterste integritet når jeg konkurrerer i ridegrenen Reining og NRHA No konkurranser. Jeg forstår at en Non-Pro status er et privilegium og ikke en rettighet, og når som helst kan jeg få beskjed om å sende inn min Non-Pro-kort for vurdering:
Jeg forstår at så lenge jeg opprettholder Non-Pro status, er det mitt eget ansvar å være klar over og kjenner til de gjeldende regler knyttet til Non-Pro ifølge NRHA sin regelbok. Ved signering er jeg enig spesifikt i:
*Forstår og er forpliktet til å følge de regler og forskrifter under NRHA Handbook.
*Foholde meg til konkurransereglene til NRHA håndbok
*Å opptre med ærlighet og åpenhet når jeg kjøper en hest og konkurrerer i NRHA .No konkurranser
*Sikrer hestens velferd når jeg konkurrere og behandle hesten min humant og i samsvar med dyrevelferds lover og regler vi har i Norge, samt opptre med verdighet og viser medfølelse for min hest.
* Avstå å krenke Non-Pro reglene i NRHA håndbok
*Å representere på mitt beste sporten Reining og NRHA Norway, for ikke å diskreditere sporten, eller NRHA Norway eller moderorganisasjonen NRHA.
* Aksepter avgjørelser fra NRHA Norway og / eller NRHA styret.
Ved signaturen min, godtar jeg de regler og forskrifter som gjelder for Non Pro status og har svart ærlig på spørsmålene ovenfor og har lest, forstått og aksepterer Non Pro etikk og holdninger.

Din søknad er mottat. NRHA Norway takker for din støtte

bottom of page